GIZ ลงนามความร่วมมือกับ มจธ. พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการของเสียเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ในภาพ (จากซ้าย)
นายอาทิตย์ ทรัพย์ยั่งยืนกุล ผู้จัดการโครงการความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย
มร.ทอร์สเท่น ฟริทเชอร์ ผู้อำนวยการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากร GIZ ประจำประเทศไทย
มร.เดวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทย
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและชีวอนามัย และ
ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง GIZ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ด้าน “การพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการของเสียอันตรายและของเสียเคมีวัตถุในประเทศไทยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการของเสียอันตรายและของเสียเคมีวัตถุในประเทศไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียเคมี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้เคมีภัณฑ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2554 โดยรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รวม 3 หน่วยงานด้านการพัฒนา ได้แก่ สำนักงานบริการด้านการพัฒนาของเยอรมัน (DED) สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) และสำนักงานพัฒนาศักยภาพระหว่างประเทศ (InWEnt) เข้าไว้ด้วยกัน ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทยและเยอรมันดำเนินมาเป็นเวลา 55 ปีแล้ว โดย GIZ ปฏิบัติงานในนามของรัฐบาลเยอรมัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน            

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ศิริพร ตรีพรไพรัช ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ GIZ
โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 33 หรือ 087 022 7526 อีเมล์ siriporn.treepornpairat@giz.de

———————

GIZ Join Hands with KMUTT for Developing and Promoting Environmentally Sound Management of Chemical Waste in Thailand

Picture shows;
From Left

Mr. Artit Supyangyuenkul, Project manager, Public-Private-Partnership (PPP),
German International Cooperation (GIZ) Thailand
Mr. Torsten Fritsche, Director, Resource Efficiency and Energy, GIZ Thailand
Mr. David Oberhuber, Country Director, GIZ Thailand
Assoc.Prof.Dr.Sakarindr Bhumiratana, President, King Mongkut’s university of Technology Thonburi (KMUTT)
Assoc.Prof.Dr.Solot Suwannayuen, Vice President in charge of Bangkhuntien campus
Asst.Prof Suchada Chaisawadi, Manager, Energy Environment Safety and Health Office (EESH) and Asst.Prof.Dr.Tippawan Pinvanichkul, Vice president for Property and Finance

at the Memorandum of Understanding (MoU) signing ceremony between GIZ and KMUTT on “Joint Technical Cooperation on Developing and Promoting Environmentally Sound Management of Chemical and Hazardous Waste Management System in Thailand which was recently organized. This cooperation aims to join force in developing and promoting a safe and environmentally sound management of chemical waste in Thailand by consolidating the knowledge, information and exchange of experiences on a proper handling of chemical waste, to make it available for further dissemination to users of chemical.

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH commenced operations at the beginning of 2011. The organisation brings together the long-standing expertise of the Deutscher Entwicklungsdienst (DED) gGmbH (German Development Service), the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (German Technical Cooperation) and InWEnt – Capacity Building International, Germany. German International Cooperation (GIZ) is fully owned by the German Federal Government. Looking back on 55 years of Thai-German Technical Cooperation, GIZ continues to support the German Government in achieving its objectives in international cooperation with Thailand promoting sustainable development.

For more information, please contact:
Ms. Siriporn Treepornpairat, Public Information Manager, GIZ
Tel: 66 2 661 9273 ext. 33 E-mail: siriporn.treepornpairat@giz.de

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: