กระตุ้นการส่งออกไทยใช้ซอฟต์แวร์แท้ สร้างโอกาสทางการค้าภายใต้กฎหมาย UCA

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Act – UCA) มีผลบังคับใช้แล้วในสหรัฐอเมริกาจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ จำเป็นต้องใช้ผลิตภัฑณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกกฎหมายในการผลิตและดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน โดยการละเว้นกฎหมายอาจส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการทำตลาดและอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่แข่งทางการค้ารายื่อนๆ ที่ปฏิบัติตามกรอบของกฏหมาย UCA

กฏหมาย UCA มีผลบังคับใช้เมื่อเร็วๆ นี้จะส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต้องสูญเสียโอกาสในการทำธุรกิจ และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจจะได้รับโอกาสที่เหนือกว่าในการส่งสินค้าไปขายในสหรัฐฯ

กฏหมาย UCA เป็นที่ถกกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักกฎหมายและแวดวงกาค้าทั่วโลก โดยเฉพาะในแง่ผลกระทบต่อผู้ผลิตและส่งออก กฎหมายดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชื่อว่า การบังคุบใช้กฏหมาย UCA จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความยุติธรรมการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตทั่วโลกและผู้ผลิตในสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดี บารัค โอบามา ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกชั้นนำของโลก เราจึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กลายเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมการส่งออกของประเทศ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตและส่งออกหันมาใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายในทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ

อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยลดลงจากประมาร 80 เปอร์เซ็นในปี 2549 มาอยู่ที่ ประมาณ 73 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน

กฏหมาย UCA กำหนำให้ผู้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของแท้ในการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และยังกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ซื้อแต่สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัตถุดิบที่ปฏิบัติสอดคล้องตามกฏหมายฉบับนี้เท่านั้น มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกยึดหรือปลดวางจากชั้นวาง และอาจถูกฟ้องร้องในข้อหาแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมได้ ดังนั้น องค์กรธุรกิจจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฏหมาย โดยอาจจะว่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ และขอความสนับสนุนจากผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์

เนื้อหาของกฏหมายการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม (UCA) อธิบายโดยสรุป
– กฏหมาย UCA ถูกกำหนดขึ้น เพื่อปกป้องผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ถูกบังคับให้ต้องแข่งขันกับบริษัทที่ใช้ IT ที่ถูกขโมยมา ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าและได้เปรียบทางการค้า
– กฎหมายนี้ มีผลกระทบต่อผู้ผลิตทั้งหมด ที่ผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนต่างๆ ของสินค้าของตนที่ถูกขายในสหรัฐอเมริกาที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ กฎหมายนี้ยังมีผลบังคับใช้กับผู้ผลิตที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งในกรณีที่เทคโนโลยีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ได้มีการใช้กับกรับวนการบริหาร เช่น เกี่ยวกับบัญชีรายการสินค้า การขนส่ง หรือการคำนวณ ก็เข้าข่ายกฎหมายนี้เช่นเดียวกัน
– ถ้าผู้ผลิตไม่ยินยอมใช้ IT ที่ถูกต้อง เขาก็ต้องเสี่ยงกับบทลงโทษที่รวมถึงการรับผิด ค่าเสียหาเป็นตัวเงิน หรือคำสั่งห้ามจากศาล ไม่ให้มีการจำหน่ายได้ต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายตามกฎหมายนี้

– สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่าง ที่ขาย เสนอขาย หรือมีจำหน่ายในรัฐวอชิงตัน ที่เป็นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตใช้ IT ที่ถูกขโมยมาหรือใช้ในทางที่ผิด ไม่ว่าจะผลิตที่ใดในโลก
– เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกขโมยมาหรือที่ใช้ในทางที่ผิด (Stolen or Misappropriated IT) หมายถึง ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับ ถือครอง หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว หรือ ผู้รับอนุญาตของเจ้าของ โดยละเมิดกฏหมายที่ใช้บังคับ แต่ไม่รวมถึงสถานการณ์ ซึ่งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยมาหรือใช้ในทางที่ผิดนั้น ไม่มีให้ซื้อปลีก ในขณะหรือก่อนที่บุคคลดังกล่าวได้รับ ถือครอง หรือใช้

สอบถามข้อมูลด้านกฏหมาย UCA ได้ที่
คุณวิรามฤดี โมกขะเวส (ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย) โทร. 0-2653-5555
E-mail: wiramrudee.m@tilleke.com หรือ http://www.tillekeandgibbins.com

ที่มา : TTME NEWS
T/F. 0-2726-4800 e-mail: ttmemedia@ttmebook.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: