GIZ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมาคมการค้า

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4d3098df84&view=att&th=13411d64cc95d54e&attid=0.1&disp=inline&zw

นายพิชชา วานิชผล รองผู้อำนวยการ โครงการไทย-เยอรมัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
มร. หว่อง ชิน เยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประเทศสิงคโปร์
นายมังกร ธนสารศิลป์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มร. เดวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทย
นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายชาญ สารเลิศโสภณ ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
นายมนตรี โยธารักษ์ รองผู้อำนวยการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติที่ดีของสมาคมการค้า” เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพของสมาคมการค้า ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมการค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมฯ รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมผู้ประกอบการน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2554 โดยรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รวม 3 หน่วยงานด้านการพัฒนา ได้แก่ สำนักงานบริการด้านการพัฒนาของเยอรมัน (DED) สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) และสำนักงานพัฒนาศักยภาพระหว่างประเทศ (InWEnt) เข้าไว้ด้วยกัน ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทยและเยอรมันดำเนินมาเป็นเวลา 55 ปีแล้ว โดย GIZ ปฏิบัติงานในนามของรัฐบาลเยอรมัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศิริพร ตรีพรไพรัช ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ GIZ
โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 33 หรือ 087 022 7526 อีเมล์ siriporn.treepornpairat@giz.de

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: