เครื่องชี้เศรษฐกิจล่าสุดเดือน ก.ย. เริ่มชะลอตัว…แต่คาดผลกระทบจากน้ำท่วม จะชัดขึ้นในเครื่องชี้เดือน ต.ค.-พ.ย

เครื่อง ชี้เศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน 2554 กลับมาสะท้อนภาพในเชิงลบอีกครั้ง ทั้งในส่วนของภาคการผลิต การใช้จ่ายภายในประเทศ และการส่งออก โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจบางรายการเริ่มได้รับแรงกดดันจากผลกระทบน้ำท่วมบ้าง แล้ว อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลกระทบน้ำท่วมต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย จะกระจาย เป็นวงกว้างและให้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 ที่พื้นที่ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยกเว้น ดัชนีการผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ที่ใช้ตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต ที่ใช้ตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2554 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และอัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคม 2554 ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 :-

 การส่งออกเดือนกันยายน 2554 ขยายตัวเพียง ร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) ชะลอลงจากร้อยละ 28.5 (YoY) ในเดือนสิงหาคม ส่วนการนำเข้าในเดือนก.ย. นั้น อยู่ที่ร้อยละ 42.5 (YoY) เทียบกับร้อยละ 45.8 (YoY) ในเดือนส.ค. ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกที่ยังคงขยับขึ้นสวนทางกับมูลค่าการนำเข้าที่ลดลงค่อนข้างมาก ส่งผลทำให้ดุลการค้าบันทึกยอดเกินดุลเพิ่มขึ้นมาที่ 2.42 พันล้านดอลลาร์ฯ ในเดือนก.ย. อย่างไรก็ดี ยอดขาดดุลบัญชีรายได้และเงินโอน ที่เพิ่มขึ้นมาที่ 2.01 พันล้านดอลลาร์ฯ ตามการลดลงของรายรับจากการท่องเที่ยว ทำให้ไทยบันทึกยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเพียง 0.40 พัน ล้านดอลลาร์ฯ แต่ก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ขาดดุล 0.7 พันล้านดอลลาร์ฯ ในเดือนก่อนหน้า

 สำหรับในด้านการบริโภคของภาคเอกชนนั้น ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) พลิกกลับมาหดตัวลงร้อยละ1.6 จากเดือนก่อนหน้า (MoM) และขยายตัวชะลอลงมาที่ร้อยละ 5.0 (YoY) ในเดือนก.ย. จากร้อยละ 5.4 (YoY) ในเดือนส.ค. โดยสัญญาณอ่อนแอของการบริโภคภาคเอกชนจากผลกระทบของปัญหาอุทกภัยปรากฏขึ้นใน หลายเครื่องชี้ อาทิ ปริมาณจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ปริมาณการใช้น้ำมัน และการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค

 ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนนั้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index) ในเดือนก.ย. หดตัวลงร้อยละ 0.3 (MoM) แต่ยังขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 8.5 (YoY) เท่ากับในเดือนส.ค. กระนั้นก็ดี สัญญาณชะลอตัวเริ่มปรากฎขึ้นบางส่วนในเครื่องชี้ด้านการลงทุนเช่นกัน อาทิ การนำเข้าสินค้าทุน และยอดขายปูนซีเมนต์ ที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง

 ด้านความเชื่อมั่นของภาคเอกชนนั้น ถดถอยลงสอดคล้องกันกับสัญญาณอ่อนแอของการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 81.8 ระดับ 48.5 และระดับ 90.7 ในเดือนก.ย. จากระดับ 83.4 ระดับ 52.2 และระดับ 102.5 ในเดือนส.ค. ตามลำดับ

 ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) ของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเดือนก.ย. หดตัวลงร้อยละ 3.1 (MoM) และร้อยละ 0.5 (YoY) เทียบกับที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 6.8 (YoY) ในเดือนส.ค. ทั้งนี้ การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ ผ้าผืน และเม็ดพลาสติก ลดลงตามความอ่อนแอของอุปสงค์ในตลาดโลก ขณะที่ อัตราการใช้กำลังการผลิต อยู่ที่ ร้อยละ 65.4 ในเดือนก.ย. จากร้อยละ 65.0 ในเดือนส.ค.

 สำหรับเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้น ด้านผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.1 (YoY) ในเดือนก.ย. ชะลอลงจากร้อยละ 3.7 (YoY) ในเดือนส.ค. นำโดย การหดตัวของผลผลิต ข้าวนาปรังจากผลของการรณรงค์งดปลูกข้าวนาปรังรอบสอง อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าเกษตรในภาพรวม เริ่มขยับสูงขึ้น โดยปรับตัวขึ้นร้อยละ 9.4 (YoY) ในเดือนก.ย. จากร้อยละ 8.9 (YoY) ในเดือนส.ค. ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพื้นที่เพาะปลูกในภาคเกษตรกรรมบางส่วน เริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย

 ส่วนตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคม 2554 ของกระทรวงพาณิชย์นั้น ปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เพียงร้อยละ 0.19 (MoM) เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวลง ช่วยชะลอแรงกดดันเงินเฟ้อจากการปรับเพิ่มขึ้นของ ราคาสินค้าในหมวดอาหารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมไว้ได้บ้างบางส่วน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.19 (YoY) ในเดือนต.ค. เร่งขึ้น จากร้อยละ 4.03 (YoY) ในเดือนก.ย. อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงจากร้อยละ 2.92 ในเดือนก.ย. มาอยู่ที่ร้อยละ 2.89 (YoY) ในเดือนต.ค.

 เงินบาทในประเทศ (Onshore) ปิดตลาด ณ สิ้นเดือนต.ค.2554 ที่ระดับ 30.74 แข็งค่าขึ้นจากระดับ 31.07 บาทต่อดอลลาร์ฯ ณ สิ้นเดือนก.ย. โดยเงินบาทได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นของความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน (ที่หนุน ตลาดหุ้น และสกุลเงินในเอเชีย) ท่ามกลางความคาดหวังมากขึ้นว่า ทางการยุโรปกำลังพยายามควบคุมวิกฤตหนี้ และปกป้องภาคการเงินของยุโรป อย่างไรก็ดี การแข็งค่าเป็นไปอย่างจำกัด ในช่วงปลายเดือนต.ค. หลังจากที่ภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจในประเทศ

 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของไทย และทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จะกดดันให้เศรษฐกิจไทยสูญเสียโมเมนตัมการขยาย ตัวอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 4/2554 โดยอัตราการหดตัวของจีดีพีน่าที่จะอยู่ในกรอบร้อยละ 3.3-6.3 (YoY) เทียบกับประมาณการเดิมก่อนช่วงน้ำท่วมที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.9 (YoY) โดยระดับความรุนแรงของการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับ 2 สมมติฐาน คือ กรณีพื้นฐานที่ ระดับน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 50 ซม. (30-150 ซม.) กินเวลาประมาณ 1 เดือน และกรณีเลวร้ายที่ระดับน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นเป็น 80 ซม. และกินเวลานานมากขึ้นเป็น 1 เดือนครึ่ง

จากการที่ปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศ และภาวะความเสี่ยงของเศรษฐกิจต่างประเทศ เป็นปัจจัยลบที่มีนัยสำคัญค่อนข้างมากต่อกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ในกรณีพื้นฐานว่า อัตราการขยายตัวของจีดีพีปี 2554 น่าที่จะชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 และมีโอกาสชะลอลง รุนแรงมาที่ร้อยละ 0.9 ในกรณีเลวร้าย สำหรับประเด็นที่จะต่อเนื่องผูกพันไปยังแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2555 นั้น ก็คือ แผนการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำลด ทั้งในส่วนที่กระตุ้นโดยตรง จากโครงการภาครัฐ และมาตรการส่วนอื่นๆ ที่สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการทันที เพื่อกระตุ้นโมเมนตัมการใช้จ่ายในประเทศกลับมา ช่วยชดเชยผลกระทบที่ไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปีข้างหน้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: