วิทยาลัยนานาชาติ ม.หิดล ฉลอง 25 ปี จัดสัมมนาใหญ่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” พร้อมร่วมดันเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก

วิทยาลัยนานาชาติ ม.หิดล ฉลอง 25 ปี จัดสัมมนาใหญ่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” พร้อมร่วมดันเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี อย่างยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาบริหารธุรกิจจึงได้จัดงานสัมมนา “ประเทศไทยกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต” เพื่อเปิดโอกาศให้คนหนุ่มสาวและคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ และข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก ซึ่งการสัมมนานั้นได้แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ Creative Economy : Can it Assist Thai Economy? ซึ่งบรรยายโดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ ส่วนอีกหัวข้อ Creative Economy : A Roadmap for Fostering Businesses มีนักธุรกิจระดับแนวหน้าของไทยที่ประสบความสำเร็จละเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ คุณตัน ภาสกรนที ประธานบริษัท ไม่ตัน จำกัด คุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย และคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอีเวนท์ อันดับ 1 ของไทย

 

ซึ่งวิทยากรดังกล่าวได้มากระตุกต่อมคิด จุดประกายไอเดีย พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ การทำงาน และการประกอบธุรกิจในประเด็นต่างๆ วุ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างยิ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปรับใช้กับธุรกิจได้

 

ทั้งนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ใช้ความคิด (สร้างสรรค์) หรือ “ทุนทางปัญญา” ในการเยื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี สังคมและความเป้นอยู่ เพื่อนำมาเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจให้อย่างเป้นรูปธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้บรรจุแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จะนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2555-2559 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติผนวกกับต้นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยในปี 2552 สัดส่วนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อจีดีพีของไทย คิดเป็นมูลค่าถึง 10 เปอร์เซนต์

สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล มีความเกี่ยวข้องกับแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาโดยลำดับ โดยในปี 2553 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการท่องเที่ยว สถานที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และศิลปะการแสดง โดยวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของสาขาการท่องเที่ยว สถานที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

This slideshow requires JavaScript.

ที่มา: ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามข้อมูลเพิ่ม คุณดวงกมล อัศวณิชย์ชากร 085-133-9964, คุณดวงกมล ขจรเดชากุล 089-112-4780

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: