เผยโฆษณาออนไลน์ ส่งผลตัดสินใจซื้อสูง 76%

“นีลเส็น” เผยโฆษณาบนสื่อออนไลน์ส่งผลต่อการบริโภคของคนไทยสูงถึง 76% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลก

นายเดวิด เว็บบ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแอดเวอร์ไทซิ่งโซลูชั่น บริษัท นีลเส็น ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า ผลการวิจัยโฆษณาทางสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคชาว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอัตราที่สูงถึง 73% โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเนื้อหาของโฆษณามีความเฉพาะกลุ่ม และมีความเกี่ยวข้องแบรนด์สินค้าโดยผู้บริโภคชาวไทยได้รับอิทธิพลจากโฆษณาทางสื่อออนไลน์สูงถึง 79% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 58% และหากเนื้อหาของโฆษณานั้นมีบริบททางสังคมที่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์สินค้ามี ลักษณะที่คล้ายคลึงกับผู้บริโภคจะยิ่งมีผลต่อการผู้บริโภคถึง 80%

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความรู้สึกที่ดีต่อ โฆษณาทางสื่อออนไลน์ที่พวกเขาเคยใช้จ่ายหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สินค้าและแบ รนด์นั้นๆ โดย 74% ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เหตุผลว่าโฆษณาทางสื่อออนไลน์ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอยู่ในอัตราที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ มีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับผู้บริโภคในฟิลิปปินส์และเวียดนามที่มีความเห็นทาง บวกต่อโฆษณาออนไลน์ในอัตราที่สูงถึง 83% และ 82% ตามลำดับ

“ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อและ มีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณาทางสื่อออนไลน์ตามที่จุดประสงค์ที่ได้วางไว้ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างช่องทางการโฆษณาและมีส่วนร่วมระหว่าง แบรนด์และผู้บริโภค ซึ่งจากผลวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คค่อยๆ กลายเป็นช่องทางในการทำกิจกรรมหลัก ซึ่งจะทำให้แบรนด์มีความรวดเร็วในการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมความต้องการของ ผู้บริโภค จากการเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนำมาสู่แผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ” นายเดวิดกล่าว

นอกจากนี้ยังพบว่า 69% ของผู้บริโภคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความชื่นชอบในการติดตามและมีส่วนร่วมกับแบรนด์ที่สูงขึ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 52% โดยฟิลิปปินส์และเวียดนามมีอัตราที่สูงถึง 75% และ 79% ตามลำดับ และอีกแนวโน้มที่สำคัญคือ ผู้บริโภคได้สร้างสื่อขึ้นมาเองจากการโพสต์ความคิดเห็นต่อสินค้านั้นๆ ทางออนไลน์ ถือเป็นเสียงของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ทำให้พฤติการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปแบบสื่อที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่าง หนึ่งในยุคดิจิทัล โดย 54% คล้อยตามความเห็นบางส่วนหรือทั้งหมดที่โพสต์ทางสื่อออนไลน์ อีกทั้งยังพบว่าแนวโน้มการใช้สื่อสังคมในการหาข้อเสนอพิเศษหรือการลดราคา สินค้ายังมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: