BOI ชู 4 ธุรกิจสร้าง Global Niche

บีโอไอเล็งสร้าง Global Niche ตั้งเป้าดัน ครัวโลก-ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ-เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์-ยาง เป็น 4 ธุรกิจหัวหอกส่งไทยก้าวเป็นผู้นำระดับโลกและภูมิภาคในระยะยาว ด้านสถานการณ์ลงทุนปี 2554 ไทยยังหอม 7 เดือนแรกทุนนอกขอรับส่งเสริมกว่า 2 แสนล้านบาท ไม่หวั่นพิษเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับแนวทางในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2555-2559 นั้น บีโอไอได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้าง Global Niche ซึ่งหมายถึงการลงทุนในประเภทกิจการที่จะทำให้ไทยเป็นเลิศในตลาดโลก อันจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับโลกหรือภูมิภาคในระยะยาว
ทั้งนี้ เป้าหมายของประเภทกิจการที่ได้มีการหารือเบื้องต้นว่ามีความสำคัญและสามารถ ผลักดันให้เป็น Global Niche ได้ มีอยู่ 4 กลุ่มหลัก คือ 1.การเป็น “ครัวของโลก” ซึ่งจะสร้างมูลค่าจากทรัพยากรเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และเทคโนโลยีผลิตอาหารของ ไทย 2.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการด้านสุขภาพ (Tourism & Healthcare) ที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียโดยใช้ความเป็นไทย (Thainess) เป็นจุดขาย 3.ส่งเสริมสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ของไทย หรือ Creative Thailand เพื่อสร้างกระแสความเป็นไทย ต่อจากกระแสญี่ปุ่นและเกาหลี (Japan & Korea Wave) และ 4.เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติที่ไทยเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ของโลกอยู่แล้ว

สำหรับการกำหนดประเภทกิจการที่บีโอไอควรให้การส่งเสริมในอนาคตนั้น ล่าสุดมีข้อเสนอ 4 ประเด็น คือ 1. เป็นกลุ่มกิจการที่จะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในระยะ ยาว (Economic Foundation) เช่น โครงสร้างพื้นฐานสำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กิจการผลิตไฟฟ้า น้ำประปา ศูนย์การออกแบบ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนด้านระบบโลจิสติกส์ กิจการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2.กลุ่มกิจการที่พัฒนาจากเทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูง (Advance Core Technologies) เช่น กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีนาโน
3.กลุ่มกิจการที่พัฒนาจากความได้เปรียบโดยธรรมชาติของไทยที่ไม่มีใครสามารถ ลอกเลียนแบบได้ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความคิดสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์ความเป็นไทย  เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสุขภาพ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น และ 4.กลุ่มกิจการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของ Value Chain สำหรับอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการเป็นฐานการผลิตหลักของโลก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมพื้นฐาน อาทิ เหล็กและปิโตรเคมีทั้งขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย
ด้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส่วนประเด็นที่จะมีการศึกษาว่ากิจการที่ควรให้การส่งเสริมในอนาคตควรเป็น กิจการประเภทใด ในส่วนนี้มีความเห็นว่าในประเทศไทยยังมีกิจการที่ควรให้การส่งเสริมที่น่า สนใจ โดยเฉพาะการยกระดับในภาคการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น เหมือนอย่างที่ส.อ.ท.ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยาง เพราะนำไปผลิตเป็นล้อรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่งวันนี้โรงงานผลิตยางรถยนต์ทั่วโลกจะใช้ยางสัง

เคราะห์ สัดส่วน 60% และใช้ยางธรรมชาติ 40% เราก็มองว่าควรจะกลับข้างกันเพื่อจะได้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งตรงนี้การส่งเสริมจากบีโอไอจะต้องมาดูแนวทางการส่งเสริมใหม่ว่าควรจะให้ สิทธิประโยชน์อย่างไรจึงจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยางได้มากขึ้น เป็นต้น
สำหรับสถานการณ์การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือเอฟดีไอ ในปี 2554 นี้ นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-กรกฎาคม 2554) มีนักลงทุนต่างประเทศยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 599 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 205,796 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 พบว่าจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น 34.9% ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 89.4% ทั้งนี้มั่นใจว่าวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง เศรษฐกิจของไทยไม่มากนัก โดยเฉพาะการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากเอเชีย ซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ 1 โดยบีโอไอจะเน้นการชักจูงการลงทุนในชาติเอเชียให้มากขึ้น ขณะเดียวกันวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อาจเป็นโอกาสให้ไทยเอเชีย กลายเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ให้กับบริษัทสหรัฐฯ ที่ต้องการย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งลงทุนใหม่ได้

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: