พลังงานไฟฟ้าจากกากมันสำปะหลัง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นำเสนอผลงานวิจัยสร้างพลังงานจากกากมันสำปะหลัง เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
“มันสำปะหลัง” จัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย จากการที่มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมากนั้น ทำให้มีโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังให้เป็นแป้งเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งในขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้แป้งนั้น จะก่อให้เกิดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำเสีย และกากของเสีย (กากมันสำปะหลัง เศษเหง้า เปลือกและดินทราย)

ผศ.ณัฐ จันท์ครบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ศึกษาผลจากการผลิตแป้งจากมันสำปะหลังพบว่า เกิดการตกค้างสะสมของกากมันสำปะหลังที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมัน ไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาในการตากแห้ง กากมันสำปะหลังไม่สามารถตากแห้งเพื่อจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ได้ทันเวลา ทำให้สูญเสียกากเหล่านั้นไปโดยเปล่าประโยชน์ และพบปัญหาการปรากฎอยู่ในรูปของสิ่งปลอมปนกับวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าต่างๆ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอธานอลจากมันสำปะหลัง ระบบผลิตไฟฟ้าจากกากมันสำปะหลังเปียกด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น” ที่ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันกาญจนชัย อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีระบบการทำงานแบ่งเป็นส่วนๆ ประกอบด้วย เตาแก๊สซิไฟเออร์ ระบบการอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิง ตู้อบแห้งเม็ดเชื้อเพลิง ระบบกรองแก๊ส ระบบล้างแก๊ส เครื่องยนต์ต้นกำลังระบบผลิตไฟฟ้าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่ง ที่เป็นการนำเอากากมันสำปะหลังที่เหลือจากการตกค้างสะสม ในกระบวนการผลิตแป้งมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำกากมันสำปะหลังที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมัน ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนั้น นำไปเข้าสู่กระบวนการเผาเพื่อสร้างพลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัยนี้สามารถสร้างพลังงานและยังสามารถกำจัดสิ่งปลอมปน และยังช่วยลดการเกิดปัญหาแก๊สเรือนกระจก ปัญหามลภาวะทางกลิ่นรบกวนซึ่งเกิดจากการเน่าเสียของกากมันสำปะหลังเปียก พร้อมทั้งลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย ผลงานวิจัยนี้จะเผยแพร่ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554” (Thailand Research Thailand 2011) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 561 2445 ต่อ 569 หรือ Website : www.researchexpo.nrct.go.th., www.nrct.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: