ราคาน้ำมันโลกและผลกระทบต่อต้นทุนของเศรษฐกิจไทย

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวความไม่สงบทางการเมืองในประเทศทางแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อย่างตูนิเซีย อียิปต์ เยเมน บาห์เรน ลิเบีย ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาราคาน้ำมันที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายไปสู่ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญและมีปริมาณน้ำมันสำรองกว่า 1 ใน 4 ของน้ำมันสำรองทั้งโลก

ทั้งนี้ น้ำมันดิบในประเทศไทยนำเข้าเป็นน้ำมันดิบโอมาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบ Brent มากกว่า WTI โดยปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวมาแตะที่ระดับ 107 เหรียญต่อบาเรล จากการศึกษาของ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือ TMB Analytics พบว่า สำหรับเศรษฐกิจไทยทุกๆ ร้อยละ 10 ที่เพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกจะส่งผลทางตรงให้เงินเฟ้อทั่วไป (Headline inflation) เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 0.5 โดยใช้เวลาส่งผ่านไม่เกิน 1 เดือน และจะส่งผลทางอ้อมไปยังเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) ให้สูงขึ้นร้อยละ 0.2 โดยใช้เวลาการส่งผ่านเพียง 6 เดือน ขณะที่ GDP ในระยะสั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ยังต้องจับ ตามองหากสถานการณ์ลุกลามจนทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกลดลง

ด้านการผลิต ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 จะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมสูงขึ้นร้อยละ 2.2 ซึ่งหากแยกตามกลุ่มการผลิตจะพบว่า กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรวมมากที่สุด คือการขนส่งโดยจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 รองมาคือการผลิตไฟฟ้าและร้บเหมาก่อสร้างที่จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ทั้งนี้ยังมีกลุ่มที่ต้องจับตามองอื่นๆอีก เช่น เกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบรวมร้อยละ 2.7 และกลุ่มอาหารที่ถึงแม้จะมีผลกระทบรวมแค่ร้อยละ 2.1 แต่ว่ามีสัดส่วนใน GDP สูงมากอยู่ที่ร้อยละ 5.0ผลกระทบต่อภาคครัวเรือนในประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบโลกจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคครัวเรือนผ่านราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ จากข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่าประชาชนในกรุงเทพจะใช้น้ำมันเบนซิลมากขึ้นในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ขณะที่คนในชนบทจะใช้น้ำมันดีเซลในกลุ่มผู้มีรายได้สูง สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ยานพาหนะที่คนกรุงเทพเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นมักนิยมใช้รถยนต์ แต่สำหรับคนชนบทที่นิยมใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งต้องใช้น้ำมันเบนซิลและเมื่อมีรายได้เพิ่มจึงจะหันไปใช้รถกระบะแทน ดังนั้นหากราคาน้ำมันดิบในโลกสูงขึ้น ในแง่การบริโภค ผู้มีรายได้ต่ำในชนบทจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้มีรายได้สูงในชนบท เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซิลเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบมากกว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ยังมีกองทุนน้ำมันคอยสนับสนุนราคาอยู่

Source : TMB Analytics is a division of TMB Bank Plc. Ltd.
macro@tmbbank.co.th, (66) 2 242 3215

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: