กรมเจรจาฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเครือข่ายกระจายความรู้ AEC/FTA สู่ภาคเกษตร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดตั้งเป็นเครือข่ายกระจายความรู้สู่ภาคการเกษตร ให้เตรียมพร้อมรับมือกับการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 หลังเดินหน้าลงนามกับภาคการศึกษามาแล้ว

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการเปิดเสรีทางการค้าและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันกำหนดแผนสัมมนาถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสรีภายใต้กรอบเวทีต่างๆ และนำไปถ่ายทอดสู่ สถาบันการเกษตรและเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่จะเกิดขึ้นทั้งใน AEC และ FTA

“การลงนามความร่วมมือระหว่างกัน จะทำให้กรมฯ มีเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้า โดยบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเกษตรกร ผู้ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีการเตรียมพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า” นางศรีรัตน์ กล่าว

นางศรีรัตน์ กล่าวต่อว่า ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคคกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจะนำไปถ่ายทอดสู่ผู้บริหารสหกรณ์ ผู้บริหารกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงต่างๆ ตลอดจนให้รู้ถึงโอกาสและช่องทางการค้า การลงทุน โดยระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2554 ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยุคใหม่ รู้ทัน AEC” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งจากภาคการเกษตรและที่เกี่ยวข้องมาร่วมบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: