กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก 2556 (World Book Capital 2013)

ตามที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งสมาคมฯ ในการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลก ปี 2556 (World Book Capital 2013) โดยกรุงเทพฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดมความคิดเป็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงการไปนำเสนอให้กับองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 29 เมษายน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ (International Publishers Association) ผู้แทนสมาพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือนานาชาติ (International Booksellers’ Federation (IBF) และผู้แทนสมาพันธ์แห่งสมาคมห้องสมาดนานาชาติ (International Federation of Libraly Association and Institution (ILFA) ได้พิจารณาตัดสินให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลกปี 2556 (World Book Capital 2013) โดยในครั้งนี้มีประเทศที่เสนอเข้าชิงทั้งหมดจำนวน 7 แห่งคือ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ / เมือง Incheon ประเทศเกาหลีใต้ / เมือง Quezon ประเทศฟิลิปปินส์ / เมือง Quito ประเทศเอกวาดอร์ / เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน / เมือง Sharjah ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และกรุงเทพฯ ประเทศไทย

อนึ่งรางวัลเมืองหนังสือโลก (World Book Capital) นี้เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ที่ยูเนสโกได้มอบให้กับเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ เพียงปีละหนึ่งเมือง ในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุ้นใก้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยหนังสือใน ระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองให้วันที่ 23 เมษายนของทุกปีเป็น “วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก” (World Book and Copyright Day) ด้วยเหตุผลที่ว่า หนังสือ คือ สิ่งที่มีพลังอำนาจสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระจายความรู้และ รักษาไว้ซึ่งความรู้นั้นๆ เพื่อมนุษยชาติ ยูเนสโกต้องการให้ทั่วโลกส่งเสริมให้เกิดการอ่าน การจัดพิมพ์หนังสือ และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: