สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีนาคม 2554

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2554 หดตัวร้อยละ 6.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่หดตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตในเดือนมีนาคม 2553 มีการขยายตัวสูงมากโดยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543 อุตสาหกรรมสำคัญอย่างการผลิต Hard Disk Drive และการผลิตสิ่งทอต้นน้ำ ยังคงหดตัวโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม Hard Disk Drive หดตัวถึงร้อยละ20.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการหดตัวต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากมีการเร่งผลิตมากในช่วงก่อนหน้าและเริ่มมีสินค้ารูปแบบใหม่เข้ามาใช้แทน Hard Disk Drive ส่งผลให้ความต้องการสินค้า Hard Disk Drive ชะลอตัวลงจากปีก่อน การผลิตรถยนต์ และเครื่องปรับอากาศยังขยายตัวแต่ชะลอลงจากเดือนก่อน ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 6.33 และ 18.78 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ โดยการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัว ราคาพืชผลการเกษตรที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดในประเทศขยายตัวดี ประกอบกับผู้ผลิตมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่การผลิตเครื่องปรับอากาศที่ขยายตัวเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเติบโตได้ดี ส่วนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเพียงเล็กน้อย โดยขยายตัวที่ร้อยละ 14.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวทำให้ความต้องการชิ้นส่วนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2554 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหดตัวเนื่องจากฐานที่สูงเช่นเดียวกับการผลิต โดยดัชนีการส่งสินค้าหดตัวร้อยละ 2.7 ขณะที่สินค้าคงคลังลดลงเล็กน้อย โดยดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังหดตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสำหรับการใช้แรงงานในภาคการผลิตยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเดือนมีนาคม 2554 ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.2 เท่ากับเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ปัทมาภรณ์ พรายภู่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร 0 2202 3915
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: