สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ปี 2554

การส่งออกรวมของไทยขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญยังมีการส่งออกขยายตัว เช่น สินค้าหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งออกยานยนต์ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง จากการผลิตที่ลดลงทางด้านตลาดส่งออกที่สำคัญขยายตัวดีในหลายตลาด โดยมีตลาดอาเซียนเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 19,464.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสำคัญพบว่าสินค้าเกษตรขยายตัวดีถึงร้อยละ 61.1 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวร้อยละ 49.5 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 13,797.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำแท่งมีมูลค่าการส่งออก 13,465.6ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.5 ชะลอตัวลงจากเดือนเมษายน 2554 ที่ขยายตัวร้อยละ 27.8

 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปยังตลาดสำคัญต่างๆ ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี การส่งออกไปตลาดอาเซียน(9) ตลาดญี่ปุ่น ตลาดสหรัฐอเมริกา และตลาดสหภาพยุโรป(27) ขยายตัวร้อยละ 14.1, 24.4, 11.1 และ 14.4 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปจีนขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องร้อยละ 14.4 อย่างไรก็ตามการส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียหดตัวถึงร้อยละ 50.1 จากการส่งออกทองคำแท่ง รวมถึงการส่งออกรถยนต์ฯ ที่ปรับหดตัวเป็นสำคัญ

ครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือน พ.. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 2,784.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกสินค้าสำคัญในกลุ่มอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 จากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญอย่างจีน และฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 4.3 และ 72.7 ตามลำดับ ขณะที่แผงวงจรไฟฟ้ามีการส่งออกหดตัวร้อยละ 1.5 จากการส่งออกไปในบางตลาดปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น การส่งออกไปยังญี่ปุ่น และจีนหดตัวร้อยละ 21.9 และ 39.3 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการส่งออกไปยังตลาดฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งของไทย ยังคงขยายตัวที่ร้อยละ 15.2

ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในเดือน พ.. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 1,402.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสินค้าหลักกลุ่มรถยนต์ฯ มีการส่งออกหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองที่ร้อยละ 34.9 การส่งออกไปยังตลาดสำคัญอย่างอาเซียน(9) และออสเตรเลียหดตัว ร้อยละ 21.8 และ 57.9 ตามลำดับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า ในเดือน พ.. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 2,020.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการส่งออกไปตลาดสำคัญอย่างญี่ปุ่น อาเซียน(9) สหภาพยุโรป(27) และสหรัฐฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 25.2, 7.2, 12.6 และ 7.2 ตามลำดับ

สิ่งทอฯ ในเดือน พ.. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 689.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าในกลุ่มผ้าผืนและด้ายมีการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในเดือน พ.. 54 ขยายตัวร้อยละ 18.8 จากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญอย่างอาเซียน(9) ขยายตัวร้อยละ 13.5 ในขณะที่สินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มมีการส่งออกขยายตัวร้อยละ 16.8 จากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (27) ที่ขยายตัวร้อยละ 14.3 ขณะที่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มอันดับหนึ่งของไทยหดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เม็ดพลาสติก ในเดือน พ.. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 781.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ56.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง จากการส่งออกไป ยังอาเซียน(9) และจีน ที่ปรับขยายตัวถึงร้อยละ 55.8 และ 49.8 ตามลำดับ


วรรณพร บุณยรัตพันธุ์ (02-202-3916) สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: