สมาคมเครื่องจักรกลไทย : จัดประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2554

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2554 เวลา 16.00 น. สมาคมเครื่องจักรกลไทยได้จัดแถลงข่าวงาน “ประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2554”
โดยมีคุณนิตยาพัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ร่วมกับคุณปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย ได้แถลงข่าวการประกวดในครั้งนี้

เพื่อ เป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของ พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง มีความโดดเด่น สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ผลประโยชน์ทางอ้อม จะทำให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีโดยบริษัทไทย อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge base economic)

ประเภทของรางวัล
• รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery)
– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล

• รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการผลิต (Production Machinery)
– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล

• รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environment Machinery)
– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล

รางวัลและโล่เกียรติยศ
ผู้ได้รับรางวัลใน แต่ละสาขาจะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชนและได้รับสิทธิให้ ใช้ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน
• เทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกต้องพัฒนาขึ้นในประเทศไทยและบริษัทไทยเป็นเจ้าของ
• มีการผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์
• ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
• เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2554
ประกาศผลรางวัลฯ วันที่ 30 กันยายน 2554

การเข้าร่วมประกวด
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nia.or.th/techaward
และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์: 02-644 6000 ต่อ 136 (คุณกันต์) โทรสาร: 02-644 8444
อีเมล์: kant@nia.or.th
เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
โทรศัพท์:  02-712-2096     โทรสาร :  02-712-2979

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: