WiMAX : ฝีมือไทย เร็ว-แรง ไร้คู่แข่ง

ในขณะที่เทคโนโลยี 3G ยังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในบ้านเรา และยังไม่เกิดการใช้งานในเชิงธุรกิจอย่างจริงจัง หลายประเทศกำลังเตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่อย่าง 4G กันแล้ว สำหรับประเทศไทยแม้จะยังก้าวไม่พ้น 3G แต่ในแง่การวิจัยและพัฒนา นักวิจัยไทยได้นำ 4G มาใช้งานแล้ว และดูจะก้าวล้ำกว่าหลายประเทศเสียด้วย

WiMAX: เชื่อมขุนเขาและเมือง

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) เป็นเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูงรุ่นใหม่ (4G) ที่คาดว่าจะถูกนำมาใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยคุณสมบัติรัศมีในการส่งสัญญาณที่ 30 ไมล์ หรือประมาณ 50 กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งเร็วกว่า 3G ถึง 30 เท่า

 

wimax2

 

ด้วยประสิทธิภาพของ WiMAX นี้เอง ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง นักวิจัยจากหน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้ศึกษา วิจัยและพัฒนาเครื่องลูกข่าย WiMAX เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในโครงการ IT Valley ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“เราได้รับการสนับสนุนจาก JICA (Japan International Cooperation Agency) เพื่อทำโครงการ IT Valley ที่แม่ฮ่องสอน โดยได้รับอุปกรณ์โครงข่าย อาทิเช่น สถานีฐาน (Base Station)  และเครื่องลูกข่าย WiMAX มาตรฐาน IEEE 802.16  เพื่อใช้รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง ในด้านการใช้งานนั้น เรามี server อยู่ที่วิทยาลัยชุมชนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จากนั้นทำการเชื่อมสัญญาณไปยังสถานีฐาน โดยที่อำเภอเมือง เราได้ไปติดตั้งสถานีฐาน WiMAX ที่ดอยกองมู  แล้วไปติดเครื่องลูกข่าย WiMAX ไว้ตามสถานที่ต่างๆ ที่เราต้องการให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ แล้วเราก็กระจายสัญญาณไป แต่จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นภูเขาและป่า ทำให้กำลังส่งจากเครื่องลูกข่ายไปไม่ถึงสถานีฐาน เราจึงได้พัฒนาเครื่องลูกข่ายให้มีกำลังส่งมากขึ้น ส่งสัญญาณได้ไกล ทำให้สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้มากขึ้น”

ดร.รวีภัทร์และทีมงานจึงได้พัฒนาเครื่องลูกข่าย WiMAX ที่มีกำลังส่งถึง 4 วัตต์ ซึ่งมากกว่าเครื่องลูกข่าย WiMAX ทั่วไปที่มีกำลังส่งอยู่ที่ 100-200 มิลลิวัตต์ โดยได้วิจัยและพัฒนาวงจรขยายกำลัง (Power Amplifier) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับสัญญาณ WiMAX ขึ้นโดยเฉพาะ และได้ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของวงจรและอัตราการรับส่งสัญญาณในระยะต่างๆ ซึ่งพบว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IEEE 802.16 อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าเครื่องของต่างประเทศ และมีกำลังส่งที่มากกว่า ซึ่งยังไม่มีเครื่องลูกข่ายที่มีกำลังสูงเท่านี้จำหน่ายในท้องตลาด

ผลงานวิจัยและพัฒนาเครื่องลูกข่าย WiMAX ดังกล่าวนี้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต้นแบบอุปกรณ์โทรคมนาคม จากการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคม 2010 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) และอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร

เครื่องลูกข่าย WiMAX 4 วัตต์: แรงได้จริงในธุรกิจ

จากโจทย์วิจัยที่ต้องการเพิ่มกำลังส่งสัญญาณ WiMAX เพื่อใช้งานในสภาพพื้นที่ป่าเขาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เพียงทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีไอทีได้มากขึ้น เครื่องลูกข่าย WiMAX ที่ทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้ยังมีโอกาสไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ หากมีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ WiMAX ขึ้นในอนาคต

เครื่องลูกข่าย

“การใช้งาน WiMAX ในเวลานี้จึงเป็นในลักษณะเชิงสาธารณประโยชน์ ดังเช่น โครงการ IT Valley จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือโครงการที่แม่ฟ้าหลวง แต่ถ้าในอนาคตมีการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยมีการออกใบอนุญาต ให้เอกชนที่ต้องการทำบรอดแบรนด์ไร้สาย เขาอาจจะสนใจเครื่องลูกข่ายของเรา เนื่องจากมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน และมีกำลังส่งสูง”

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าเครื่องลูกข่ายดังกล่าวจะรองรับเทคโนโลยี 4G เท่านั้น หากยังสามารถนำไปขยายกำลังส่งของ Wifi ได้อีกด้วย โดยนำอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi (access point) ต่อเข้ากับ Power Amplifier ของเครื่องลูกข่ายนี้ ก็จะขยายสัญญาณ Wifi ได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจของเอกชนที่สนใจนำไปต่อยอดเป็น Wifi Power Amplifier

นอกจากนี้ทีมวิจัยยังมีความร่วมมือกับบริษัท Runcom ผู้ผลิตอุปกรณ์โครงข่าย WiMAX ของประเทศอิสราเอล ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องลูกข่ายให้มีคุณสมบัติสูงขึ้น จากความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การสร้างพันธมิตรกับภาคเอกชน เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมได้ แท้จริงมากขึ้น

ล้อมกรอบ

ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีใจรักในเทคโนโลยีโทรคมนาคม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อนสอบชิงทุน ก.พ. ไปศึกษาด้าน RF Microwave Circuit Design ในระดับปริญญาโทที่ University of Surrey และปริญญาเอกที่ University of Leeds ประเทศอังกฤษ

นักวิจัยหนุ่มผู้นี้มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้งานได้ จริงทั้งในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ นอกจากผลงานเครื่องลูกข่าย WiMAX แล้ว ดร.รวีภัทร์ ยังได้ร่วมพัฒนาเครื่อง T-Box 3.0 ให้มีกำลังส่งมากขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งอยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนา “อุปกรณ์เก็บพลังงานจากคลื่นวิทยุที่อยู่ในสภาพแวดล้อม” ซึ่งเป็นอีกผลงานวิจัยที่น่าจับตา

Source: สวทช.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: