อนาคตค้าปลีกสดใส ตจว.ศักยภาพเติบโตสูง

SCB EIC ระบุ โอกาสในการขยายสาขาธุรกิจค้าปลีกของไทยยังมีอีกมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งหลายพื้นที่ยังมีศักยภาพเติบโตสูงทั้งในแง่จำนวนลูกค้าและความมั่งคั่ง ของคนในพื้นที่

ปราณิดา ศยามานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส ของ SCB EIC ระบุว่าธุรกิจค้าปลีกของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเติบโตสูงและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ทั้งในแง่รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และประเภทของสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งจะขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะมีผู้บริโภคกลุ่มใหม่เป็น กำลังซื้อสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสอีกมากที่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะขยายสาขาไปต่างจังหวัดซึ่งหลาย พื้นที่มีศักยภาพเติบโตสูง

ช่อง ทางธุรกิจค้าปลีกที่ต้องจับตามองคือ การขายผ่านอินเตอร์เน็ตที่เติบโตเร็ว ตามการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการขายสินค้าออนไลน์เป็นช่องทาง เสริมจากการขายผ่านหน้าร้านมากขึ้น โดยคาดว่าการขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะเติบโตราว 8% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของผู้ใช้บริการ social network โดยเฉพาะ facebook ที่ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกถึงกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก ภายในเวลา ไม่ถึง 10 ปี นับจากที่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อปี 2004 ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ๆ จึงเริ่มสนใจ หันมาทำการตลาดกับลูกค้าผ่าน fan page มากขึ้น โดยพบว่า ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ 7 ใน 10 อันดับแรกของโลกล้วนมีการใช้ facebook page เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้บริโภค

ส่วน แนวโน้มความต้องการสินค้าจะขึ้นกับผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่จะเป็นกำลังซื้อ สำคัญ คือ ผู้สูงวัย ครัวเรือนขนาดเล็ก และผู้มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

สำหรับแนวโน้มการขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีก เอกสิทธิ์ กาญจนาภิญโญกุล นักวิเคราะห์ ของ SCB EIC กล่าว ว่า ลักษณะของทำเลที่เหมาะสมของการตั้งสาขาธุรกิจค้าปลีก ต้องมีความพร้อมไม่เพียงแต่ความหนาแน่นของจำนวนลูกค้า แต่กำลังซื้อเป็นปัจจัยสำคัญ SCB EIC จึงได้สร้างดัชนีความมั่งคั่ง (SCB EIC Wealth Index) และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองสาขาของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดย Wealth Index อิงจาก 3 ปัจจัยหลักคือ เงินฝาก การครอบครองรถยนต์ และราคาประเมินที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนกำลังซื้อของประชากรแต่ละจังหวัดได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดต่อหัว นอกจากนี้  ยัง มีองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร ซึ่งมีความสำคัญต่อการตั้งสาขาของธุรกิจค้าปลีกทุกประเภท โดยเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ต ขณะที่จำนวนห้องพักของโรงแรมเป็นปัจจัยเสริมต่อการเติบโตของสาขาของธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า

รูป แบบการขยายสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ตมีแนวโน้มเป็นการเพิ่มจำนวนแห่งในจังหวัด ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ แต่ยังมีบางจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งในแง่ความหนาแน่นของประชากรและความ มั่งคั่งสูง จังหวัดที่มีโอกาสในการขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มเติม คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ ตรัง จันทบุรี ระยอง สงขลา ชลบุรี สตูล ขอนแก่น และอยุธยา แต่ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและร้านค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้า ตกแต่งบ้านจะเป็นในลักษณะของการไปเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดที่ยังไม่มี นอกจากปัจจัยด้านความหนาแน่นของประชากรและความมั่งคั่งแล้ว จำนวนห้องพักโรงแรม และการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนยังเป็นปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการเปิดสาขาของ ธุรกิจค้าปลีกประเภทเหล่านี้ จังหวัดที่เป็นโอกาสที่ห้างสรรพสินค้าจะไปเปิดสาขาคือ ระยอง สุราษฏร์ธานี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และพิษณุโลก สำหรับธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ จันทบุรี ตรัง ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และเชียงราย

นอกจาก จำนวนลูกค้าและกำลังซื้อของประชากรแล้ว การพิจารณาทำเลเปิดสาขาธุรกิจค้าปลีกยังต้องดูปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ทั้งในแง่ต้นทุนที่ดินและภูมิศาสตร์ ความพร้อมของสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงบริการ รวมถึงการเจาะกลุ่มลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียงได้ด้วย ตลอดจนทำเลที่เหมาะสมในการบริหารต้นทุนจัดการทั้งด้านขนส่งและสินค้าคงคลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพิจารณาประเภทสินค้าที่จะนำมาวางขายในพื้นที่ต่างๆ เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการบริโภค ของคนในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: