10 อันดับหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

10 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หมวด พลังงาน

ราคาหุ้น 736.00 ราคาพาร์ 10.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 271,747,855 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 200,006 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. THAI NVDR 21.57% 2. State Street Bank 6.63% 3. Littledown Nominees 4.04% 4. State Street Bank (For London) 3.07% 5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2.96% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 7,641

9 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หมวด ปิโตรเคมี

ราคาหุ้น 142.50 ราคาพาร์ 10.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,515,820,800 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 216,004 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 48.93% 2. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 21.69% 3. HMC Polymer จำกัด 2.79% 4. HSBC Singapore Nominees 1.72% 5. THAI NVDR 1.59% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 13,872

8 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หมวด ปิโตรเคมี

ราคาหุ้น 49.50 ราคาพาร์ 1.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 4,814,257,245 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 238,305 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. Indorama Resources 71.97% 2. ธนาคารกรุงเทพ 4.75% 3. Indorama Synthetic (India) 2.95% 4. THAI NVDR 1.51% 5. HSBC Singapore Nominees 1.12% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,830

7 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หมวด สารสนเทศและการสื่อสาร

ราคาหุ้น 83.00 ราคาพาร์ 1.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,970,688,205 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 246,567 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น 42.54% 2. Singtel 19.12% 3. BNY Mellon Nominees 3.11% 4. THAI NVDR 2.98% 5. State Street Bank (For London) 2.48% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 23,037

6 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หมวด ธนาคาร

ราคาหุ้น 124.00 ราคาพาร์ 10.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,393,260,193 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 296,764 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. THAI NVDR 23.51% 2. State Street Bank 11.20% 3. Chase Nominees 4.65% 4. Nortrust Nominees 2.63% 5. HSBC Singapore Nominees 2.39% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 40,547

5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หมวด ธนาคาร

ราคาหุ้น 166.50 ราคาพาร์ 10.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,908,842,894 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 317,822 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. THAI NVDR 25.75% 2. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อผู้ฝาก 4.18% 3. State Street Bank 4.08% 4. HSBC Bank Abu Dhabi 2.81% 5. State Street Bank (For Australia) 2.64% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 21,681

4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หมวด ธนาคาร

ราคาหุ้น 104.50 ราคาพาร์ 10.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 3,392,728,306 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 354,540 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 21.31% 2. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. MFC 11.58% 3. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย 11.58% 4. DBS Bank A/C 3163989001 4.73% 5. Chase Nominees 4.34% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 18,651

3 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หมวด วัสดุก่อสร้าง

ราคาหุ้น 321.00 ราคาพาร์ 1.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,200,000,000 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 385,200 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 30% 2. THAI NVDR 10.73% 3. Chase Nominees 3.78% 4. BNP Paribas Securuties 2.94% 5. State Street Bank 2.66% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 25,154

2 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หมวด พลังงาน

ราคาหุ้น 186.50 ราคาพาร์ 1.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 3,318,433,600 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 618,887 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 65.32% 2. State Street Bank 2.18% 3. BNP Paribas Securities 2.12% 4. Nortrust Nominees 2.07% 5. THAI NVDR 1.84% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 36,501

1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมวด พลังงาน

ราคาหุ้น 348.00 ราคาพาร์ 10.00 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,849,042,025 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 991,466 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1. กระทรวงการคลัง 51.36% 2. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. MFC 7.67% 3. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย 7.67% 4. THAI NVDR 3.09% 5. Chase Nominees 2.31% จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 46,161

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: