กปส.มาดใหม่ ลุยทีวีดาวเทียม

ไลฟ์สไตล์การรับ ชมทีวีของครัวเรือนไทย วันนี้ “เปลี่ยนไป” จากการรับชมทีวีภาคพื้นดิน ที่จำกัดเพียงฟรีทีวี 6 ช่อง สู่ “ทีวีดาวเทียม” 100 ช่อง

<!—-> // <![CDATA[// ด้วย สัดส่วนผู้ชมสูงขึ้นทุกปี การันตีจากยอดขายจานดาวเทียม แต่ละปีที่เพิ่มนับล้านจาน ผลักดันให้ “สื่อเก่า” ต้องเร่งปรับตัว สนองพฤติกรรมการรับชมทีวียุคนิวมีเดีย

กฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์ (กปส.) บอกว่ากรมในฐานะเจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ช่อง 11 ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับวิถีการดูทีวีในยุคนี้ โดยยังคงภารกิจสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค ที่สนับสนุนการเป็นสถานีทีวีเพื่อสาธารณะ และพัฒนารูปแบบรายการให้สอดคล้องกับทั้งพฤติกรรมผู้ชม ภารกิจองค์กรพร้อมรองรับการแปลงสภาพช่อง 11 ส่วนกลาง สู่องค์การมหาชนในอนาคต ซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอีกต่อไป

แผนพัฒนาสื่อใหม่ของกรมในยุคนี้ เริ่มจาก ทีวีดาวเทียม เฟสแรกวางแผนไว้ 3 ช่อง โดยช่องที่มีความคืบหน้ามากสุด คือ “สถานีทีวีข่าวท้องถิ่น” ซึ่งกรมได้ลงทุนต่อเนื่อง 150 ล้านบาทในการพัฒนาระบบ “ถังข่าว” ให้สำนักประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศส่งข่าว จากเดิมส่งข่าวเข้าสู่ศูนย์กลางที่ช่อง 11 เพื่อคัดเลือกนำเสนอทางช่องทีวีดาวเทียม

สถานี โทรทัศน์ดาวเทียมช่องข่าวท้องถิ่น จะใช้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี สถานีส่งสัญญาณ โดยนำเสนอข่าวของสำนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขต ที่ผลิตข่าววันละ 1 ชั่วโมง ทำให้ได้คอนเทนท์ข่าววันละ 8 ชั่วโมง มารวมออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้จะคัดข่าวเด่นจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ซ้ำกับสำนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขตเสนอ มาออกอากาศอีกวันละ 2 ชั่วโมง ทำให้มีคอนเทนท์ข่าววันละ 10 ชั่วโมง  ซึ่งเป็นคนละส่วนกับข่าวช่อง 11 ส่วนกลาง เพราะเน้นข่าวภูมิภาคเป็นหลัก

ด้วยปริมาณข่าวที่ผลิตได้วันละ 10 ชั่วโมง จึงสามารถเปิดเป็นทีวีดาวเทียมช่อง ข่าวได้ 1 ช่อง  เพราะนอกจากข่าวด่วนในแต่ละวันแล้ว จะใช้ระบบรีรัน 1 ครั้งหรือ 10 ชั่วโมง ขณะที่จะมีทีมข่าวอีก 1 ทีม ผลิตสกู๊ปและข่าวต้นชั่วโมงทุกชั่วโมง มานำเสนอจนครบพื้นที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

สเต็ปแรกของการพัฒนาสื่อทีวีดาวเทียมของ กรม ในช่องข่าวท้องถิ่น กำหนดเปิดตัวในเดือน ก.ย.นี้ จะเริ่มทดลองออกอากาศข่าว 24 ชั่วโมง โดยจะเป็นการส่งสัญญาณ 2 ระบบ ทั้งภาคพื้นดิน ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดข้างเคียง  ส่วนสัญญาณดาวเทียม ระบบ ซี แบนด์ จะครอบคลุมทั่วประเทศ  สามารถรับชมได้ผ่านจานดำ PSI

สถานีทีวีดาวเทียมช่องที่ 2 คือ “สถานีทีวีเพื่อสุขภาพ” อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันผลิตคอนเทนท์ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นแกนหลักในการกำหนดคอนเทนท์ จากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงมานำเสนอ โดยอยู่ระหว่างการจัดผังคอนเทนท์ และงบประมาณ

กระบวนการ นำเสนอจะเป็นลักษณะเดียวกับสถานีข่าวท้องถิ่น คือเลือกสถานีทีวีภูมิภาค 1 แห่ง ของกรมประชาสัมพันธ์ มาเป็นสถานีส่งสัญญาณทั้งระบบภาคพื้นดินและสถานีทีวีดาวเทียม ขณะนี้ อยู่ระหว่างเลือกสถานีส่งว่าจะใช้ของสำนักประชาสัมพันธ์เขตใด โดยจะพิจารณาจากการผลิตคอนเทนท์ของกระทรวงฯด้วยว่า จะใช้พื้นที่จังหวัดใดผลิตรายการ หากส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ กรมจะใช้สถานีภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานีส่งสัญญาณดาวเทียม ซึ่งสถานีภูมิภาคของกรมทั้ง อุบลราชธานี ขอนแก่น หรือสุราษฎร์ธานี ก็มีความพร้อมในการเป็นสถานีส่งสัญญาณดาวเทียม

ความร่วมมือในสถานี ทีวีเพื่อสุขภาพ กับสาธารณสุข เพราะมีบทบาทเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแล ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับประชาชนทั่วประเทศ สถานีทีวีดาวเทียมเพื่อ สุขภาพ จึงเป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่จะให้ความรู้ ขณะที่กรมมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ จึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน คาดว่าจะเริ่มทดลองออกอากาศช่องนี้กลางเดือนก.ย.2553 ต่อจากสถานีข่าวท้องถิ่น

ช่องสุดท้ายคือ “สถานีทีวีรัฐบาล” รูปแบบเป็นการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ และนโยบายของรัฐบาล  คาดว่าจะใช้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานีภูมิภาคส่งสัญญาณ

การเตรียมคอนเทนท์ จะมาจากหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน ที่จะต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับช่องนี้ด้วย คาดว่าหน่วยงานต่างๆ จะเริ่มจัดสรรงบประมาณหลังเดือนต.ค.นี้ ดังนั้นการทดลองออกอากาศสถานีทีวีรัฐบาล อาจจะอยู่ในช่วงเดือน ม.ค.2554

“สถานีทีวีช่องนี้ ภาพจะชัดเจนว่าเป็นสถานีทีวีของรัฐบาล เพื่อแบ่งเบาการนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานรัฐจากช่อง 11 ในปัจจุบัน”

การทำสถานีทีวีดาวเทียม ทั้ง 3 ช่องของ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นการเพิ่มระบบส่งสัญญาณดาวเทียม ที่ไม่ใช่การเปิดสถานีทีวีช่องใหม่ แต่เป็นการใช้ สถานีภูมิภาค ของสำนักประชาสัมพันธ์ 8 เขต ให้เต็มศักยภาพ จากเดิมที่แต่ละสถานีผลิตรายการเองเพียงวันละ 3 ชั่วโมงเท่านั้น

ภาย ใต้การปรับบทบาทใหม่ เพื่อเตรียมรับมือการแปลงสภาพช่อง 11 ในอนาคต ซึ่งจะไม่อยู่ในฐานะสื่อของกรมอีกต่อไป จึงได้วางเป้าหมายเปิดช่องทีวีดาวเทียม 8 ช่อง ตามพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารสถานีทีวีภูมิภาค และเป็นสื่อใหม่ในมือกรมประชาสัมพันธ์

ที่มา: bangkokbiznews

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: