BOI นัดจับคู่ธุรกิจไทย-อินเดีย หวังกระตุ้นการลงทุนไทยในแดนภารตะ

บี โอไอนำคณะนักธุรกิจไทยไปอินเดีย เร่งศึกษาข้อมูลลงทุน หวังบุกตลาด 2 เมืองใหญ่ เจนไน มุมไบ พร้อมจับมือ หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย-อาเซียน-ศรีลังกา นัดจับคู่เจรจาธุรกิจหนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง ยานยนต์ และชิ้นส่วน อาหาร และกิจการบริการทั่วไป เผยยังเดินหน้าเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในอินเดีย

นางสาว บงกช  อนุโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาดเพื่อการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า วันที่ 8-14 สิงหาคม 2553 บีโอไอ จะนำคณะนักธุรกิจไทยร่วม เดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุน ณ เมืองเจนไน และ มุมไบ ประเทศอินเดีย โดยกิจกรรมครั้งนี้ บีโอไอจะร่วมมือกับ หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย-อาเซียน-ศรีลังกา (India-ASEAN-Sri Lanka Chamber of Commerce and Industry: IASCCI)) จัด กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย และนักธุรกิจอินเดีย ในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนร่วมกันเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร และกิจกรรมบริการ เป็นต้น

พร้อม กันนี้ยังได้เชิญ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ตลอดจนบริษัทไทยที่ลงทุนในเจนไน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนในเมืองเจนไน เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงถึงโอกาสและอุปสรรคการลงทุนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงร่วมกับ สมาคมผู้ส่งออกอินเดีย ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมพบปะร่วมกันระหว่างนักธุรกิจไทยและบริษัทการค้ารายใหญ่ของอินเดีย เพื่อรับทราบโอกาสและลู่ทางการลงทุนในธุรกิจด้านการค้าและบริการในอินเดีย

“อินเดียเป็นประเทศหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นแหล่งรองรับการ ลงทุนจากต่างประเทศที่นับวันจะทวีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะยังเปิดกว้างสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆอีกมาก อาทิ อุตฯโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรและแปรรูปอาหาร กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะเข้าใจ และได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในอินเดียได้มากขึ้น”

นางสาว บงกช กล่าวว่า ประเทศอินเดียเป็นเป้าหมายใหม่ของไทยทั้งในด้านของการส่งเสริมให้นักธุรกิจ ไทยไปลงทุน และการชักจูงการลงทุนจากอินเดียเข้ามาไทย เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ ที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรที่มีกำลังซื้อในระดับสูงถึง 300 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดกว่าพันล้านคน

ที่ ผ่านมา บีโอไอไอได้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน และนำนักธุรกิจไทยไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในอินเดียอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มี โต๊ะเอเชียใต้ ที่จะคอยดูแลการจัดกิจกรรมการลงทุนโดยตรงในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ รวมถึงประเทศอินเดีย ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมา มีนักธุรกิจอินเดียยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย 15 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 4,660 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 (ม.ค.-มิ.ย.53) มีนักลงทุนอินเดีย เข้ามายื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนแล้ว 5 โครงการ มูลค่ารวม 1,521 ล้านบาท

สำหรับ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.boi.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามที่ สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน โทรศัพท์ 0-537-8097 และ 0-2537- 8111 ต่อ 1011, 1016

ที่มา: smethailandclub.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: