4 คำถามยอดฮิต จาก CEO และ CMO ถึงกูรูดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

กลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง จะมีวิธีการใดบ้างที่จะนำมาใช้ให้สอดคล้องกับองค์กรและแผนธุรกิจ

1 . Q : เริ่มต้นอย่างไรดี หากบริษัทต้องการใช้กลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

A : ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง หมายรวมถึงการสร้างคุณค่าและการรับรู้ให้กับแบรนด์หรือสินค้า การสร้างความใกล้ชิดผู้บริโภค การเพิ่มช่องทางในการทำธุรกรรมการค้า หรือการเพิ่มยอดขาย โดยการประยุกต์ใช้ Digital Technology ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล (Digital Media Channel) ฉะนั้น หากถามว่าควรเริ่มต้นอย่างไร คงจะสรุปขั้นตอนหลักๆ ได้ดังนี้

ขั้น แรก เริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์องค์กรและแผนธุรกิจ หากเป็นไปได้ควรวาง Roadmap เพื่อการดำเนินงานและวัดผลอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละธุรกิจอาจให้ความสำคัญต่างกัน อาทิเช่น การสร้าง Online Campaign เพื่อสร้าง Purchase Intent การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ Customer Acquisition หรือเน้นการใช้เพื่อสร้างความภักดีในแบรนด์ (Loyalty) เป็นต้น

ขั้นที่สอง วางแผนสร้างเว็บไซต์ แคมเปญไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย โดยนำ Digital Technology ที่มักรวมถึงความสามารถในการผนวก Back-End Programming ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มาสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ อาทิเช่น เก็บข้อมูล Customer Insight พัฒนาเว็บไซต์ที่ Search Engine ค้นพบได้ (SEO-Friendly) ฯลฯ เพราะสื่อดิจิทัลเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถเสริมการตลาดได้ อย่างมีประสิทธิผลกว่าสื่ออื่นๆ

ขั้นที่สาม กำหนด ทรัพยากรสนับสนุนให้เพียงพอตาม ระยะที่ได้กำหนดไว้ใน Roadmap ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร การบริหารจัดการ งบประมาณ ซอฟต์แวร์ หรือ IT Infrastructure ที่กล่าวเช่นนี้เพราะต้องไม่ลืมว่าเว็บไซต์ และ Digital Marketing Assets อื่นๆ เป็นสื่อที่ต้องการการดูแล ปรับปรุงตลอดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะ Social Media ที่มีเป้าหมายในการสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ต้องมีการกำหนดบุคลากรดูแลเป็นพิเศษ

2 . Q: ต้องใช้หรือเตรียมทีมสนับสนุนการทำงานด้าน Digital Marketing มากแค่ไหน

A : ทีมงานสนับสนุนงานด้าน Digital Marketing ถือเป็นกลไกหลักต่อความสำเร็จเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย ทีมงานภายในจากทีมการตลาด ฝ่ายขาย ไอที ฯลฯ และทีมสนับสนุนจากภายนอกอย่าง Digital Agency ทั้งนี้ จำนวนและความสามารถของบุคลากรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์เป็นหลัก โดยโครงสร้างของทีมหลัก จะต้องประกอบด้วย

ด้านกลยุทธ์
Senior Management หรือ CEO ทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ติดตามผล และตัดสินใจในการปรับแผนหากจำเป็นคณะทำงาน ควรประกอบด้วย นักการตลาด ตัวแทนฝ่ายไอที และตัวแทนฝ่ายดำเนินการสนับสนุนงานด้านต่างๆ ที่มีบทบาท และอำนาจในการตัดสินใจ ฯลฯ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Specialist) ในด้านต่างๆ อาทิเช่น e-CRM Digital Branding e-Commerce ซึ่งอาจเป็นบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีประสบการณ์

ด้านการดำเนินงานวันต่อวัน
ขึ้นอยู่กับประเภทของเว็บไซต์ อาทิเช่น Community Site ประกอบด้วย Community Manager Content Editor Webmaster ; E-Commerce Site ประกอบด้วย ทีมการตลาด ทีม eDM ทีมขายออนไลน์ ทีมลูกค้าสัมพันธ์ ; Online Campaign Microsite ประกอบด้วย ทีมการตลาด ทีมอีบิซิเนส เป็นต้น

3. Q : เราวัดผลสำเร็จของ Digital Marketing Campaign ได้อย่างไร
A : การวัดผลสำเร็จ (ROI-Return on Investment) เป็นสิ่งที่นักการตลาดและผู้บริหารระดับสูงมักมีความคาดหวังจาก Digital Marketing เนื่องจากมีข้อมูลว่าเป็นสื่อและเครื่องมือที่วัดผลได้ชัดเจนและรวดเร็ว

สำหรับการวัดผลลักษณะ Campaign Effectiveness ต้องย้อนถามถึงวัตถุประสงค์หลัก และกลุ่มเป้าหมาย โดยมีตัววัดหลักๆ (Key Measurement) ที่ได้กำหนดไว้ตอนเริ่มต้น อาทิเช่น Page Views Unique Visitors Visits Return Visits Interaction Rate Time Spent Actions (Vote Coupon downloaded Friends reached Number of Fans) เป็นต้น

ความ ยากในการวัดผลไม่ใช่การเลือกใช้เครื่องมือ Web Analytics ที่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดจำนวนมาก แต่เป็นการวิเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด (Conversion Improvement) ระหว่าง Campaign หรือนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เชิงการตลาดต่อไป

4. Q : เจ้าของธุรกิจประเภท B2B จะใช้เว็บไซต์และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้ประโยชน์กับลูกค้าอย่างไร

A : สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น B2B สามารถใช้ Digital Marketing Techniques มาสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมาก โดยเฉพาะคู่ค้าพันธมิตรการค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ที่มีกลยุทธ์แตกต่างกัน อาทิเช่น

การทำธุรกรรมออนไลน์โดยมีระบบ Business process รองรับ โดยเป็น Transactional based

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ซึ่งอาจใช้เว็บไซต์เป็น Gateway เชื่อมเข้าสู่ระบบที่ซับซ้อนหลังบ้าน (Back-end System) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือพื้นฐานที่สุดสามารถใช้ eNewsletter ในการสื่อสารองค์กรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การ สร้าง Marketplace เพื่อรองรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า B2B ในโมเดลธุรกิจรูปแบบต่างๆ

การประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารองค์กรในระดับโลก

หวังว่าคำตอบต่อหัวข้อยอดนิยมเหล่า นี้ จะช่วยกำจัดข้อสงสัยเบื้องต้นไปได้ส่วนหนึ่ง หากองค์กรใดต้องการเส้นทางลัดเพิ่มเติมขอแนะนำให้ติดตามเนื้อหาสาระด้านนี้ จากเซคชั่นนิวมีเดียที่นี่ได้ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ

แหล่ง : กรุงเทพธุรกิจ (www.bangkokbiznews.com)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: